... opgeruimd staat netjes

Hoeveel bakken passen er in uw tuin? Het is in Mijn Lingewaard heel normaal om afval te scheiden, net als het principe de vervuiler betaald.

© Team VVD


Standpunt VVD:

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten. Wij stimuleren de circulaire economie. Het is in Mijn Lingewaard heel normaal om afval te scheiden, net als het principe de vervuiler betaald. In Mijn Lingewaard stimuleren we het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gaat dan kan de afvalstoffenheffing verder omlaag.

De termijn van het afvalbeleid van de gemeente ten einde, de VVD kijkt dan ook uit naar het maken van een nieuw beleid.

Hierin zijn wij vooralsnog voorstander van ondergrondse afvaldepots. Een aandachtspunt hierbij is wel de bereikbaarheid van deze ondergrondse containers, ook mensen die minder goed ter been zijn, moeten zonder al te veel moeite hun afval kwijt kunnen.

Door het inzamelen en recyclen van onder meer PMD (Plastic, Metaal, Drinkkarton), blijft er minder restafval over. En elke kilo restafval die niet naar de verbrandingsoven gaat spaart het milieu en het bespaart de gemeente en dus de inwoners geld! Want de gemeente is minder geld kwijt voor het verwerken en de transport. De gemeente kan deze besparing teruggeven aan inwoners door bijvoorbeeld korting te geven op de afvalstoffenheffing. 


Met succes diende Luc de Pauw (profiel) in het recente verleden namens de VVD samen met LBL een voorstel in om de ophaalfrequentie niet aan te tasten. Een meerderheid in de raad deelde onze mening dat inzameling om de week mogelijk moet blijven.