Hoe zijn we in 2018 gekomen

Met de VVD in de coalitie is er veel bereikt in de afgelopen periode. Zo hebben multifunctionele accommodaties een metamorfose gekregen en is besloten Sportpark Ressen toekomstbestendig uit te breiden.

© Team VVD Lingewaard


VLOGS KIJKEN??

Met de VVD in de coalitie is er veel bereikt in de afgelopen periode. Zo hebben zijn er plannen voor Haalderen en de wijk Zilverkamp, hebben onze multifunctionele accommodaties een metamorfose gekregen en is besloten Sportpark Ressen toekomstbestendig uit te breiden. 

We komen dan ook sterker uit de crisis, zo is er weer animo voor onze bedrijventerreinen, trekt de economie weer aan en dus komt meer werkgelegenheid dichterbij is. Ook krijgt Lingewaard een crematorium en is daarbij de gemeentelijke begroting een stuk gezonder.

Wij beseffen dat voorspoed, geluk en welzijn van ons Lingewaarders niet geregeld wordt in de Gemeenteraad. Zonder inzet van de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is was bijvoorbeeld Providentia nooit zo mooi geworden en lag er geen waterveld bij onze hockeyclub. Geld wordt niet verdiend met regels.
VVD Lingewaard staat voor maatwerk en (keuze)vrijheid vandaar ook: Mijn Lingewaard
Of je nu in Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen, Ressen of ‘t Loo woont, we spreken elkaars taal omdat Lingewaard van ons is. 


Je eigen koers bepalen doe je in Mijn Lingewaard. In een omgeving waar het goed en veilig is, met betaalbare huizen, toekomstbestendig voor jong en oud met woningbouw in iedere kern, met aandacht voor ouderen en zorg dichtbij waar je vlot van a naar b kan rijden met een ondernemend klimaat dankzij minder regels. 


We stimuleren cultuur maar ook de kermissen in onze kernen. Hebben oog voor de energietransitie en aandacht voor digitalisering, steeds met ONS inwoners en bedrijven belang voorop. 

Mijn Lingewaard dat is.........


.......waar sport verbindt;


.......waar ouderen het allerbeste verdienen;


.......waar goede zorg dichtbij is;


.......waar nieuwe woningen komen;

.......waar je naar school kunt in je eigen kern in gebouwen die voldoen naar onze standaarden..

...dit allemaal en nog veel meer dat is Mijn Lingewaard!

Heeft u ideeën voor ‘Mijn Lingewaard’ laat het ons weten en kijk op de lijst er woont vast een kandidaat vlakbij. 
IS ONS LINGEWAARD OOK UW LINGEWAARD? KIES VOOR DOEN..
Stem dan VVD op 21 maart.


VLOGS KIJKEN??