…ons veilig voelen

4.1 …Waar je je veilig voelt 4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt

© LdP4. …Waar je je veilig voelt


4.1 …Waar je je veilig voelt

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in Mijn Lingewaard, in onze eigen buurt en thuis.


>     Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt.

>     Een huisartsenpost in de CWZ dependance Oosterhout zou een verrijking zijn, zeker voor zuidelijk Lingewaard.

>     De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in indien gewenst op afspraak langs komt.

>     Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.

>     Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.

>     De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om waar nodig panden te sluiten.


4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt 

In Mijn Lingewaard vinden we het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is al helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

>     De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.

>     De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.

>     De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van alle bevoegdheden en mogelijkheden die tot haar beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt het afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, een noodbevel, een noodverordening afkondigen etc.

>     Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s.

>     Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.

>     Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.

>     Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

>     Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.