…een gemeente die er voor ons is

5.1 …Waar de gemeente dienstbaar en modern is 5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit 5.3 …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

© LdP5.1 …Waar de gemeente dienstbaar en modern isMijn Lingewaard is dienstbaar en modern. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

>     We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.

>     Een gemeente die meedoet op social media zoals Whatsapp/Instagram/ Twitter/Facebook.

>     De gemeente is toegankelijk ook voor mensen met een (bijvoorbeeld lichamelijke of visuele) beperking.

>     We willen dat het gemeentehuis open is als daar behoefte aan is (dus mogelijk ook buiten kantooruren en in weekenden) voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.

>     De gemeente zorgt ervoor dat de ICT bij de tijd blijft, toegankelijk voor iedereen, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.

>     Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). Antwoorden op WOB-verzoeken worden altijd online gezet.

>     Privacy is een groot goed, dus is het belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.

>     De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.

>     De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.


5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit


Mijn Lingewaard stimuleert proactief innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het incidenteel beschikbaar stellen van overlegruimte, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.


>     De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.

>     Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.

>     In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, Waterschap en Rijk. De VVD heeft een voorsprong op lokale partijen als het gaat om werken in het netwerk dankzij onze brede vertegenwoordiging, lokaal, landelijk en regionaal.

>     De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. Om kansen te zien en benutten zien wij graag een projectleider Co-creatie Omgevingsvisie 2030 Lingewaard. Die tevens aandacht zal schenken aan de dienstverlening vanuit de ODRA.

>     Vergunningen zijn geen gunst maar een recht en daarom moet de gemeente daar service voor leveren, die overigens ook betaald wordt door de betreffende aanvrager.


5.3 ​…En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

Mijn Lingewaard is voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.


>     We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.

>     We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.

>     De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.

>     Ondernemers die toeristenbelasting afdragen worden actief betrokken in voorstellen rondom toerisme.

>     Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

>     De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.

>     De ingezette afbouw van gemeenteschulden krijgt vervolg. Lingewaard doet periodiek de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG.

>     Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.