VVD Lingewaard Verkiezingsprogramma

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. VVD Lingewaard staat voor maatwerk en vrijheid vandaar ook onze titel voor deze verkiezingen: Mijn Lingewaard. De toekomst ligt immers niet voor maar in ons.

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de volgende  gemeenteraadsverkiezingen plaats. VVD Lingewaard staat voor maatwerk en vrijheid vandaar ook onze titel voor deze verkiezingen: Mijn Lingewaard.


De toekomst ligt immers niet voor maar in ons.


Met de VVD in de coalitie is er veel bereikt in de afgelopen raadsperiode. Zo hebben multifunctionele accommodaties een metamorfose gekregen. Is Sportpark Ressen toekomstbestendig uitgebreid. Is er zichtbaar gewerkt aan leefbaarheid in onze kleine kernen en in de Zilverkamp en wordt serieuzer invulling gegeven aan zowel participatie als veiligheid. Wordt het bedrijventerrein Looveer veel beter bereikbaar, waarmee verdere uitbreiding en dus werkgelegenheid dichterbij is. Ook krijgt Lingewaard een crematorium en zijn de decentralisaties betrekkelijk rustig geïmplementeerd. Tenslotte is ook nog eens de gemeentelijke begroting een stuk gezonder.

Maar we willen meer. Veel meer. In dit verkiezingsprogramma met de titel ‘Mijn Lingewaard’ beschrijven we de plannen die de VVD Lingewaard met onze prachtige gemeente heeft. Waarin op zal vallen dat we vooral de overheid oproepen zich bescheiden op te stellen. Voorspoed, geluk en welzijn van de Lingewaarders worden niet geregeld in de Gemeenteraad. Mindere tijden worden niet afgewend door ambtenaren. En geld wordt niet verdiend met regels.

Hoe minder politici ons, de ‘gewone’ inwoners en bedrijven, voorschrijven wat we moeten doen, laten en betalen, hoe meer ruimte we krijgen om ons eigen geluk en welzijn na te streven. Zoals we dat zelf willen, met een overheid die alleen maar doet wat niemand anders dan de overheid kan doen.

Hoe cru het misschien ook klinkt, de TheaterKerk in Bemmel is misschien wel zo'n prachtige toevoeging aan de parels in onze gemeente geworden dankzij het ontbreken van gemeentelijke bemoeienis.

Volgens ons, liberalen, heeft de overheid te zorgen voor kerntaken als veiligheid, bereikbaarheid, goed en toegankelijk onderwijs en dito zorg. En ze garandeert vrijheid en rechtvaardigheid. Vrijheid voor ieder individu om zijn leven zelf vorm te geven. Rechtvaardigheid om te voorkomen dat het ene individu (of de overheid) een ander het leven lastig maakt. Niets meer maar zeker ook niets minder.

Dit verkiezingsprogramma heeft niet het doel uitputtend te zijn. We streven niet naar een hoog citaat index met loze containerbegrippen.

We proberen zo compleet en concreet mogelijk te zijn. Bovenal willen we een voor iedereen goed leesbaar en begrijpelijk verkiezingsprogramma schrijven.


Is ‘Mijn Lingewaard’ ook uw Lingewaard? Stem dan VVD op 21 maart.