Procedure, tijdschema en profiel raadslid

Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De VVD werkt aan een liberaler Nederland en daarom is het ook belangrijk dat de VVD in zoveel mogelijk gemeenten aan de verkiezingen meedoet. De verantwoordelijkheid voor de deelname van de VVD aan de gemeenteraadsverkiezingen ligt bij u, de besturen van de lokale netwerken. U zorgt ervoor dat voor alle gemeenten in uw netwerk een goed verkiezingsprogramma wordt geschreven en een goede kandidatenlijst wordt samengesteld. Deze uitleg van het tijdschema en de procedure ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen helpt u daarbij. In deze uitleg hebben wij voorbeeldagenda’s voor uw Algemene Ledenvergaderingen en een voorbeeld- Kaderstellend Advies opgenomen. Deze documenten worden samen met het Kandidaatstellingsformulier in Word-format op MijnVVD geplaatst. Daarnaast is het Profiel Gemeenteraadslid als bijlage toegevoegd, op de laatste pagina’s.

Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De VVD werkt aan een liberaler Nederland en daarom is het ook belangrijk dat de VVD in zoveel mogelijk gemeenten aan de verkiezingen meedoet.

De verantwoordelijkheid voor de deelname van de VVD aan de gemeenteraadsverkiezingen ligt bij u, de besturen van de lokale netwerken. U zorgt ervoor dat voor alle gemeenten in uw netwerk een goed verkiezingsprogramma wordt geschreven en een goede kandidatenlijst wordt samengesteld.

Deze uitleg van het tijdschema en de procedure ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen helpt u daarbij.

In deze uitleg hebben wij voorbeeldagendas voor uw Algemene Ledenvergaderingen en een voorbeeld- Kaderstellend Advies opgenomen. Deze documenten worden samen met het Kandidaatstellingsformulier in Word-format op MijnVVD geplaatst. Daarnaast is het Profiel Gemeenteraadslid als bijlage toegevoegd, op de laatste pagina’s.