Ja, wij staan nog steeds achter Mark Rutte.

Beste Sjaak,

Om meteen antwoord te geven op jouw vraag: Ja, wij staan nog steeds achter Mark Rutte. Waarom? Wel, als je alles tegen elkaar afweegt is de balans absoluut positief. Zo heeft hij in dit kabinet vier jaar lang een ploeg mensen van zeer diverse pluimage bij elkaar weten te houden en is er in geslaagd om het in een crisis verkerende Nederland mee te laten liften met het herstel van de wereldeconomie. Prestaties die getuigen van visie en leiderschap. Toegegeven, ook aan hem kleven nadelen al reageren de politieke commentatoren overspannen door hem te brandmerken als een onbetrouwbare draaikont. Blijkbaar mogen politici, en in het bijzonder Rutte, onder geen enkele voorwaarde van mening veranderen of op uitspraken terugkomen, zelfs niet als de inzichten door de loop der gebeurtenissen wijzigen. Waar starheid in de politiek doorgaans leidt tot moeilijk te repareren breuken, kan flexibiliteit – en dat is geen synoniem voor slapheid – ongedachte oplossingen brengen.


En dan Rutte’s brief. Huiverig voor reacties zoals die inderdaad kwamen zou ik hem zelf nooit hebben geschreven en daarmee had ik wellicht een verkeerde keuze gemaakt. Immers, voor wie is die brief geschreven? Niet voor onze politiek correcte journalisten, waarvan de meerderheid weinig sympathie voor het liberale gedachtengoed kan opbrengen, maar voor de kiezers die uiteindelijk met hun stem zullen bepalen hoe ons land geregeerd zal gaan worden.


Van die kiezers maakt meer dan de helft zich zorgen over de integratie van vluchtelingen en asielzoekers in onze samenleving. De VVD deelt die zorgen omdat er tekenen zijn dat de inpassing veel moeizamer verloopt dan in de afgelopen eeuwen was, omdat enerzijds de economische crisis de opvangcapaciteit van de samenleving beperkte en veel van de  nieuwkomers een sterke religieuze achtergrond hebben waar in ons land het traditionele christelijk geloof vrijwel zijn hele aanhang heeft verloren. Lege kerken, volle moskeeën, een serieuze factor waar we in de toekomst rekening mee moeten houden en zonder waardeoordeel: een potentiële bron van fundamentele meningsverschillen.

In de loop der eeuwen zijn onze normen en waarden voortdurend aangepast door nieuwe ontwikkelingen en door vanwege hun geloof vervolgde immigranten. Steeds vroeg dat tijdens het inpassingsproces begrip en geduld van zowel de autochtone bevolking als nieuwkomers totdat een nieuw evenwicht was gevonden. Dat moet ook nu weer gebeuren en daarbij is het van belang dat alle partijen respect voor elkaar tonen en wij zijn bang dat exuberant, normen schofferend gedrag een gevaar vormt voor een succesvol verloop van dit onvermijdelijke proces. Als wij een standpunt delen met de PVV over een onderwerp dat meer dan de helft van de bevolking zorgen baart en men noemt dat tegen de PVV aan schurken ten behoeve van stemmenwinst, dan zij dat zo, maar volledigheidshalve zou er dan ook bij moeten worden vermeld dat er ook een heleboel dingen zijn waarmee de VVD tegen andere partijen ‘aan schurkt’.


Zo heeft mijn VVD in de afgelopen jaren samen met de PvdA regeringsverantwoordelijkheid willen én durven dragen en ja daarbij zijn fouten gemaakt, een even onvermijdelijke als onhebbelijke eigenschap van mensen. Dat daar incompetente bewindslieden op gesneuveld zijn is terecht. Er was echter geen sprake van een duiventil want ze zijn er alleen maar uitgevlogen. Met een ververste ploeg en een bijgestelde taakopdracht na de crisisjaren is de VVD klaar om, met een open oor voor alle partijen die haar grondbeginselen respecteren, te participeren in de volgende regering. 


Ja, nogmaals, wij staan dus achter Rutte en zullen dat met plezier blijven doen!