Geen gekinkel in de Kerk

Geen gekinkel in de kerk, dat was een metaforische verkiezingsslogan die vooral moest worden gezien als dat wij plannen toetsen op haalbaarheid, risico’s en deugdelijkheid. Als bestuur van de gemeente zal wij de kaders moeten uitzetten, maar niet tegen iedere prijs. De (onzekerheden in de) financieringsconstructie van het kerkplan en het weinig multifunctionele eindresultaat zijn belangrijke items voor ons geweest om voor het Kinkelgebied te kiezen.

Geen gekinkel in de kerk, dat was een metaforische verkiezingsslogan die vooral moest worden gezien als dat wij plannen toetsen op haalbaarheid, risico’s en deugdelijkheid. Als bestuur van de gemeente zal wij de kaders moeten uitzetten, maar niet tegen iedere prijs. De (onzekerheden in de) financieringsconstructie van het kerkplan en het weinig multifunctionele eindresultaat zijn belangrijke items voor ons geweest om voor het Kinkelgebied te kiezen.

Dat het opgestelde vergelijkingsonderzoek niet als bijlage bij het raadsvoorstel was opgenomen zet onze fractie tot nadenken of we hier op een goede wijze het traject als raad transparant hebben kunnen maken naar onze inwoners en in het verlengde hiervan de verschillende initiatiefnemers.

Ook hierom heeft de VVD het initiatief genomen tot een motie, die met een grote meerderheid door de gemeenteraad is aangenomen.

Want Bemmel verdient een up-to-date sociaal cultureel centrum.