VVD Lingewaard:

Ook in Lingewaard is er steeds vaker sprake van omvangrijke productie van illegale (soft) drugs. Recent zijn er zelfs 2 panden gesloten op basis van de Wet Damocles (Opiumwet artikel 13b) in Doornenburg en Gendt, vorig jaar nog is onder deze zelfde wet een pand gesloten in Bemmel, het jaar ervoor ook in Huissen. Niet zelden worden de drugspanden bij toeval ontdekt. In Bemmel door een schietincident en in Doornenburg door een ontploffing, gevolgd door een grote brand waarbij ook een hoeveelheid asbest is vrijgekomen met in dit geval een direct gevaar voor de volksgezondheid, hier betrof het volgens de media zelfs een drugslab! Zowel in Doornenburg als in Gendt zijn op dezelfde locaties al eerder dezelfde illegale praktijken aangetroffen. In alle gevallen is er een substantieel veiligheidsrisico voor omwonenden. Vrijwel altijd gaan deze illegale praktijken gemoeid met enorme sommen geld. Deze lieden schuwen dan ook geen enkele vorm van (gewapend) geweld. VVD Lingewaard vindt veiligheid enorm belangrijk. Niet voor niets is er dankzij ons 1 extra FTE bijgekomen om de strijd aan te gaan met deze vorm van criminaliteit. Binnen het genoemde kader van prioriteit geven aan ondermijning en het tegengaan van drugsproductie en -handel, vastgoedfraude, zoals te lezen in het coaltieprogramma.

Artikel in dg.nl maandag 4 februari 2019 

 

Eind januari 2019 stelde wij de volgende acht vragen aan het college van b&w in Lingewaard:

  1. Kan er iets verteld worden over de aanpak en opsporen van illegale drugs relateerde activiteiten, worden bijvoorbeeld achteraf liggende panden op industrieterreinen vaker bezocht? 
  2. Wordt er samengewerkt met derden partijen, zoals de netwerkbeheerder om eventuele hoge stroom/gas afname op te sporen?
  3. Vindt er altijd een registratie plaats als een pand verhuurd wordt, ook al is dit particuliere of onderhandse verhuur?
  4. Steeds vaker moeten pandeigenaren onder bedreiging hun schuur/loods tijdelijk afstaan voor een drugslab. Of en hoe worden deze eigenaren door de gemeente bijgestaan om zich te ‘wapenen’ tegen deze vorm van criminaliteit in het kader van ondermijning.  
  5. De campagne tegen ondermijning is vorig jaar aan ons gepresenteerd. Hoe verloopt de implementatie, met name ook op het gebied van preventie? 
  6. Is een speciale drugs (klik)lijn een oplossing om anoniem een melding te doen?
  7. Heeft de herverdeling van politie inzet in onze regio nog invloed op dit beleid?
  8. Kunnen direct omwonenden een beroep doen op psychische bijstand. Een dergelijke gebeurtenis kan ingrijpend zijn.