Raadsvergadering 28 juni 2018

Raadsvergadering 28 juni 2018

 

Afgelopen donderdag 28 juni was de laatste vergadering voor de zomervakantie.

 

Kinderburgemeester Lingewaard:

Allereerst hebben we Guus Kramer uit Doornenburg bedankt en Cas Vermaas uit Gendt verwelkomt als Kinderburgemeester in Lingewaard.

 

Ramon Jansen uit Ressen:

Hierna volgde de beëindiging van Ramon Jansen uit Ressen alslid van Politieke Avond namens de VVD Lingewaard.

 

Jaarstukken en doelgroepenvervoer:

Ook stonden de Jaarstukken 2017 en het doelgroepenvervoer op de raadsagenda. 

Met betrekking tot de jaarstukken kunnen we constateren dat de financien op orde zijnHiernaast hebben wij samen met LBL eenwijziging voor de bestemming van het resultaat voorbereidwelke met een grote meerderheid in de raad is aangenomen.

 

Voor wat betreft het doelgroepenvervoer waren we tevreden met de toezeggingen vanuit het college om:

• scherper te sturen op de kosten; en 
• dat leerlingenvervoer vooralsnog zeker niet overgaat.

 

Meer informatie of vragenraadpleeg elders op deze website, ook voor contactgegevens of kijk op social media.

 

Voor nu wensen wij iedereen een mooie zomer toe!!

VVD Lingewaard