Coalitieprogramma: Samen bouwen aan Lingewaard

Met gepaste trots presenteren we hier het nieuwe programma van de coalitie. Een coalitie van de VVD Lingewaard samen met LBL, CDA en L.NU.

© VVD Lingewaard

Link naar ons coalitieprogramma

Samen bouwen aan Lingewaard

We mogen trots zijn op Lingewaard. We kennen een rijk verenigingsleven, een sterke sociale samenhang en daarom wonen we er graag. Het gaat goed met de lokale economie. En als iemand in de knel dreigt te raken kan diegene terugvallen op goede sociale voorzieningen. Als er zich problemen voordoen lossen we die samen op. We zien het als belangrijkste taak dit zo te houden. Samen bouwen we daarom aan een be-trouwbaar, ondernemend, betrokken en daadkrachtig Lingewaard. Daarom hebben we bij het opstellen van dit programma de inwoners nadrukkelijk betrokken. 


Kansen voor Lingewaard 

De bevolking in de regio blijft de komende jaren groeien en Lingewaard wil meedelen in deze groei. De be-volkingssamenstelling verandert sterk. Het aandeel ouderen neemt toe. Dit geeft onze gemeente een ander karakter. 
We liggen in Lingewaard ingeklemd tussen de grote rivieren en de steden Arnhem en Nijmegen. Er komt steeds meer behoef-te aan mobiliteit. Ontsluiting en behoefte rondom mobiliteit zullen hand in hand opgelost moeten worden. 
We verwachten dat Lingewaard kan mee profiteren van de economische groei. Er zijn veel economische kansen met na-me in de sectoren horeca, recreatie, tuinbouw, bouw en transport. 
Het energie aanbod zal een transitie ondergaan. Dit vergt een omslag van denken rondom duurzame energie. Inwoners en bedrijven zullen hierin meegenomen moeten worden. 
De sociale betrokkenheid en leefbaarheid is gericht op eigen-heid van de kernen. Inwoners en bedrijven zullen steeds meer eigen verantwoordelijkheid pakken om hun leefomgeving te versterken.