Sportdebat Lingewaard

Sportdebat Lingewaard van 7 maart stond voor de VVD in het teken van apart naar samen.

Van apart naar samen 

Mijn Lingewaard dat is....

....Waar ruimte is voor sport.
Sport is van grote maatschappelijke betekenis in Mijn Lingewaard. Sport bevordert de volksgezondheid, draagt bij aan een gezonde geest, lichaam en aan individuele ontplooiing. Bovendien is het goed voor de saamhorigheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. In Lingewaard kan elk kind sporten.


#hoedan

  • De sportnota wordt jaarlijks in cocreatie geactualiseerd om voorzieningen op pijl te brengen/houden, te anticiperen op ontwikkelingen en het draagvlak te behouden.
  • Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wij willen meer trapveldjes realiseren zoals in Bemmel aan de Fruitlaan. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
  • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
  • Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.
  • De komende periode zal onze aandacht specifiek op (binnen)sportaccommodaties zijn gericht. Sportcomplexen moeten voldoen aan de geldende normen en tarieven dienen in balans te zijn.Dit en nog veel meer is na te lezen in ons programma -> https://lingewaard.vvd.nl/nieuws/26519/vvd-verkiezingsprogramma-2018-2022