Kleine kernen: Dorpsontwikkelingsplannen!

De kleine kernen zijn een belangrijk aandachtspunt voor de VVD. De leefbaarheid in deze kernen staat onder druk. De mindset van eeuwigdurende groei zal anders moeten. De groei is er letterlijk uit. De bevolkingsopbouw veranderd. Dat gaat ons Lingewaard niet voorbij. Deze verandering gaan de verenigingen zoals GVA, Angeren, Havo, Scouting en vele andere raken. Maar ook de scholen krijgen hiermee te maken. De VVD vraagt hier aandacht voor! Leefbaarheid is een verantwoordelijkheid van de kernen zelf en gemeente. Gelukkig nemen de kernen hierin zelf ook verantwoordelijkheid. Hand in hand kunnen we deze uitdaging aan!

De kleine kernen zijn een belangrijk aandachtspunt voor de VVD. De leefbaarheid in deze kernen staat onder druk. De mindset van eeuwigdurende groei zal anders moeten. De groei is er letterlijk uit. De bevolkingsopbouw veranderd. Dat gaat ons Lingewaard niet voorbij. Deze verandering gaan de verenigingen zoals GVA, Angeren, Havo, Scouting en vele andere raken. Maar ook de scholen krijgen hiermee te maken. Gelukkig beseffen de kleine kernen dat en worden er leefbaarheidsplannen gemaakt. Een voorbeeld is de wens voor meer woningbouw maar bijv. ook kunstgras in ieder dorp of clustering van vereniging of organisaties. Want woningbouw alleen is niet de oplossing. Er moet dus meer gebeuren. De VVD pleit voor oa projectsubsidies waarbij voorstellen vanuit de gemeenschap op zijn merites kunnen worden beoordeeld. Dit zorgt voor vernieuwing, meer initiatief en hopelijk tastbare oplossingen.